Co můžete očekávat na prvním setkání?

„Co vás ke mě přivádí?“ Tak bude znít zřejmě první otázka, kterou od mě uslyšíte. Budu pečlivě naslouchat Vašim slovům a společně s Vámi v nich hledat souvislosti a příčiny aktuálního stavu. Pochopit odkud se berou nepříjemné emoce (výčitky, strach, hněv či smutek). Prvních pár setkání slouží pro klienta i terapeuta jako čas, kdy si uvědomujeme vzájemné fungování, spolupráci, vzájemnou důvěru. Po nich se lze oboustranně domluvit na vzájemné spolupráci.

Co nabízím

V soukromé ambulantní praxi nabízím psychoterapeutická sezení a také možnost psychologického vyšetření. Obojí nemusí nutně sloužit pouze k léčebným cílům, ale také cílům růstovým, kdy dokáže člověka nasměřovat k tématům a osobnostním mezím, které brání plnému využití vašeho potenciálu.

Může být psychoanalytická psychoterapie správná volba léčby pro Vás?reichmannova-frieda-fromm-principy-intenzivni-psychoterapie

Psychoanalytická psychoterapie je specifický přístup k pochopení psychického fungování člověka a také v léčbě psychických obtíží. Psychoanalytická psychoterapie bere v potaz to, že každý z nás má impulzy, zážitky a myšlenky, kterých si nejsme vědomi, a také že konflikty těchto nevědomých aspektů naší mysli mohou dát vzniknout nejen psychickým ale i somatickým obtížím.

Léčba se zaměřuje na to pomoct jednotlivci skrze opravdu pečlivé naslouchání tomu, co pacient říká, dojít k hlubšímu porozumění toho, jaké volby pacient vlastně v životě má, jak se rozhoduje. Přičemž některá rozhodnutí často nejsou zcela vědomá, a tam může mít jednotlivec pocit, že vlastní život nemá ve vlastních rukou.

Psychoanyltická psychoterapie není pouze umělá, na racionalitu zaměřená metoda, která má řešit problémy. Zahrnuje pacienta a terapeuta, vzájemné pochopení v rámci vztahu, který se buduje a mění v rámci pravidelných setkávání jedenkrát i vícekrát týdně po dobu několika měsíců. Tato intenzita je více dostupná než u klasické psychoanalýzy, která vyžaduje setkávání čtyřikrát až pětkrát týdně po dobu dvou a více let.

Podrobnější příspěvek

více o metodě (stránky České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii)