Aktuální působení

Psychoterapeutické a psychodiagnostické služby nabízím v rámci soukromé praxe na Karlově náměstí 5 a v rámci služeb nestátního zdravotnického zařízení – TH Kliniky na jejím pracovišti v Žitné.

Praxe

2008-2010 – Terénní program pro uživatele návykových látek v Olomouc

2010-2012 – Sdružení linka bezpečí

2011 – 2014 – psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovice

od 2015 – TH Klinika s r.o.

od 2015 – Soukromá psychologická praxe

Zdravotnické vzdělání – kvalifikace

 • 2010 – dokončení jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014 – základní kurz v Rorschachově metodě
 • 2019 – atestace z klinické psychologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR (výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu)

Psychoterapeutické vzdělání

 • 2008-2013 Výcvik v telefonní krizové intervenci
 • 2010 – probíhající sebezkušenostní výcvik dynamického typu v rozsahu 850 hodin v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA)
  • ukončená sebezkušenostní část 2014
  • ukončená teoretická část 2017
  • supervizní část pokračuje – účast na skupinové a individuální supervizi u PhDr. Václava Buriánka a Mgr. Romana Telerovského
 • 2012 Metoda motivačních hovorů