Mgr. Martin Bayer

Aktuální působení

 • od roku 2015 Soukromá praxe – Karlovo náměstí 5 (individuální psychoterapie – děti a dospělí)
 • od roku 2015 TH Kliniky (psychodiagnostika a psychoterapie – děti a dospělí)
 • od roku 2020 Ordinace klinické psychologie pro děti a dospívající – Zenklova 39 (psychodiagnostika dětí a dospívajících)

Praxe

2008-2010 – Terénní program pro uživatele návykových látek v Olomouc

2010-2012 – Sdružení linka bezpečí

2011 – 2014 – Psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích

Zdravotnické vzdělání – kvalifikace

 • 2010 – Studium jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014 – Kurz v Rorschachově metodě
 • 2019 – Atestace z klinické psychologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR (možnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu)
 • 2020 a dále – funkční specializace v oboru dětská klinická psychologie (IPVZ)
 • 2020 a dále – zařazení do programu funkční speclializace v psychoterapii (IPVZ)

Psychoterapeutické vzdělání

 • 2008 – 2013 Výcvik v telefonní krizové intervenci
 • 2010 – 2020 Sebezkušenostní výcvik dynamického typu v rozsahu 850 hodin v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA)
 • 2012 – Metoda motivačních hovorů
 • 2015 a dále – Supervize – účast na skupinovoých a individuální supervizi u PhDr. Václava Buriánka a Mgr. Romana Telerovského

Mgr. Kateřina Santlerová

Aktuální působení

 • od roku 2016 NZZ Psychoterapie Anděl (psychoterapie a psychodiagnostika dětí a dospívajících)
 • od roku 2020 NZZ Ordinace klinické psychologie pro děti a dospívající Zenklova 39 (psychodiagnostika dětí a dospívajících)

Praxe

 • 2013 – 2016 FN Motol – ambulance pro dospělé (neuropsychologická diagnostika), od roku 2014 Pediatrická klinika (poradenství, psychodiagnostika, podpůrná psychoterapie dětí, dospívajících i rodičů), okrajově Kardiologie, Centrum reprodukční medicíny 
 • 2012-2014 Ordinace klinické psychologie Říčany – psychodiagnostika a psychoterapie dětí i dospělých 
 • Centrum nadání – psychodiagnostika dětí 

Zabývá se psychodiagnostikou dětí od předškolního věku a dospívajících, poradenstvím pro rodiče, individuální psychoterapii zejména pro adolescenty, krizovou intervencíí. V rámci své praxe se naučila doprovázet děti a jejich rodiče při zvládání somatických onemocnění (např. Diabetes 1.typu), či poruch příjmu potravy. Orientuje se v problematice potíží s otěhotněním, umělého oplodnění, rizikového těhotenství apod. 

Vzdělání 

 • FFMU – jednooborová psychologie, titul Mgr. (2011) 
 • PdFUP – učitelství pro druhý stupeň ZŠ, obor angličtina-čeština (2005) 
 • Komplexní akreditovaný výcvik v psychoanalytické psychoterapii (IAPSA) – Mgr. Telerovský (2015) 
 • Zařazení do před atestační přípravy, pravidelné supervize a u PhDr. Dany Krejčířové. 
 • Absolvovala tyto kurzy: Vývojová psychopatologie (PhDr. Karolína Malá), Vývojová diagnostika a diagnostika inteligence u dětí a IDS – Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let (PhDr. Krejčířová Dana). V oblasti dospělé diagnostiky absolovala kurz Rorschachovi metody a dochází do kurzu OPD II.