Aktuální působení

 • od roku 2015 Soukromá praxe – Karlovo náměstí 5 (individuální psychoterapie – děti a dospělí)
 • od roku 2015 – 2020 TH Klinika (psychodiagnostika a psychoterapie – děti a dospělí), část na pozici vedouícho psychologa.
 • od roku 2020 Ordinace klinické psychologie pro děti a dospívající – Zenklova 39 (psychoterapie a psychodiagnostika dospívajících)

Praxe v rámci péče o zdraví

 • 2008-2010 – Terénní program pro uživatele návykových látek v Olomouc
 • 2010-2012 – Sdružení linka bezpečí
 • 2011 – 2014 – Psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích

Zdravotnické vzdělání – kvalifikace

 • 2010 – Studium jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014 – Kurz v Rorschachově metodě
 • 2019 – Atestace z klinické psychologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR (možnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu)
 • 2020 – Zařazen do specializační přípravy v oboru dětská klinická psychologie (IPVZ)
 • 2021 – Atestace z funkční speclializace v psychoterapii (IPVZ)
 • 2021 – Zařazen do akreditovaných kurzů: WAIS III a WISC III, Tématicko apercepční test

Psychoterapeutické vzdělání

 • 2008 – 2013 Výcvik v telefonní krizové intervenci
 • 2010 – 2020 Sebezkušenostní výcvik dynamického typu v rozsahu 850 hodin v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA)
 • 2012 – Metoda motivačních hovorů
 • 2015 a dále – Případové supervize
 • Dále kurzy: Krátký kurz terapeutických karet, základní kurz v Sandplay.