Mgr. Martin Bayer

Jsem atestovaný a registrovaný v oboru klinická psychologie. Mám ukončený psychoterapeutický výcvik v psychoanalytické psychoterapii (IAPSA) a dokončuji atestační přípravu pro získání kvalifikace psychoterapeuta ve zdravotnictví (Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Jsem zařazený v vzdělávání v dětské klinické psychologii. U dětí se zabývám především osobnostními obtížemi, poruchami nálady, poruchami pozornosti, neurotickými projevy, specifickými deficity v rámci CNS, poruchami příjmu potravy, poruchami chování. Přičemž důležitou součástí práce klinického psychologa je práce s rodinou. 

Aktuální působení

 • od roku 2015 Soukromá praxe – Karlovo náměstí 5 (individuální psychoterapie – děti a dospělí)
 • od roku 2015 TH Kliniky (psychodiagnostika a psychoterapie – děti a dospělí), aktuálně na pozici vedouícho psychologa.
 • od roku 2020 Ordinace klinické psychologie pro děti a dospívající – Zenklova 39 (psychodiagnostika dětí a dospívajících)

Praxe v rámci péče o zdraví

 • 2008-2010 – Terénní program pro uživatele návykových látek v Olomouc
 • 2010-2012 – Sdružení linka bezpečí
 • 2011 – 2014 – Psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích

Zdravotnické vzdělání – kvalifikace

 • 2010 – Studium jednooborové psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • 2014 – Kurz v Rorschachově metodě
 • 2019 – Atestace z klinické psychologie v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ministerstva zdravotnictví ČR (možnost výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu)
 • 2020 a dále – funkční specializace v oboru dětská klinická psychologie (IPVZ)
 • 2020 a dále – zařazení do programu funkční speclializace v psychoterapii (IPVZ)

Psychoterapeutické vzdělání

 • 2008 – 2013 Výcvik v telefonní krizové intervenci
 • 2010 – 2020 Sebezkušenostní výcvik dynamického typu v rozsahu 850 hodin v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA)
 • 2012 – Metoda motivačních hovorů
 • 2015 a dále – Supervize – účast na skupinovoých a individuální supervizi u PhDr. Václava Buriánka a Mgr. Romana Telerovského