Vítejte!

Zvažujete psychoterapii, poradenství pro sebe, či Vaše děti? Kontaktovat psychologa-psychoterapeuta neznamená se hned rozhodnout pro spolupráci. Lze společně zmapovat obtíže, konzultovat je a nastínit případný postup péče.

AKTUÁLNĚ NEPŘIJÍMÁM NOVÉ PACIENTY DO PÉČE.

Co lze očekávat?

 • Možnost si o věcech promluvit s někým nestranným.
 • Možnost vidět nepříjemné situace v jiném světle.
 • Můžete zažít pocit úlevy, pocit větší kontroly nad situací, či vašimi pocity.
 • Zprostředkovat dětem a celé rodině možnosti uchopit obtížě, takovým způsobem, aby bylo jasné, co je příčinou čeho.
 • Terapie hrou a terapie hovorem jako dva stejně hodnotné přístupy

Individuální psychoterapeutická konzultace

 • Cena za sezení …… 1500,-

Základní informace:

 • Soukromá psychologická praxe není zdravotnické zařízení.
 • Domluvit se na společném setkání je možné prostřednictvím telefonu nebo emailu.
 • Nepotřebujete žádné předchozí vyšetření, lékařské či jiné doporučení.
 • Sezení trvá 50 minut.
 • Všechny informace získané od klientů jsou vedené v režimu mlčenlivosti dané zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedu základní formu dokumentace, která slouží pro terapeutické účely.
 • Jsem členem asociace klinických psychologů a řídím se jejím etickým kodexem a dodržuji principy práce dané psychoanalytickou psychoterapií, která je mým pracovním rámcem.