Vítejte v novém nestátním zdravotnickém zařízení (NZZ),

máme smluvní vztah se zaměstnaneckou pojišťovnou Škoda (209), u dalších pojišťoven jsou smlouvy v jednání, případně smlouvy byly zamítnuté (VZP, ČPZP) a pokoušíme se výsledek zvrátit v rámci odvolání. Psychologické péče je tedy až na výjimku krizové intervence a pojištěnce ZP Škoda placené přímo pacientem. Krizovou intervenci lze využít v případě, že Vy, nebo Vaše dítě jste v naléhavé situaci. Krizová intervence je hrazená z veřejného zdravotného pojištění a není tedy hrazená pacientem.

Aktuální nabídka služeb:

a) Krizová intervence (lze vykázat na pojišťovnu, případně 50 minut/ 900,-)

b) Psychoterapie dětí a dospívajících (50 minut/ 900,-), či rodinné setkání (90 minut/ 1750,-) .

c) Diagnostika dětí (od 3 let) a dospívajících. Cena vyšetření se odvíjí od zakázky a účelu vyšetření (zda je potřeba napsat zpráva a pro koho). Cena se pohybuje mezi 4000 – 8000,- za vyšetření (5 – 9 hodin z toho cca 40 % času fyzický kontakt s klienty)

Vyšetření, v mnoha případech komplexní, ve většině případů sestává z těchto částí:

  • diagnostika rodinných vztahů
  • diagnostika kognitivních funkcí dítěte, psychomotoriky, sociálního vnímání
  • diagnostika osobnosti dítěte, čímž se myslí emoční prožívání, intepresonální vztahy, sebehodnota apod.
  • Studium lékařské dokumentace (vhodné je přinést zpárvy od lékařů, psychiatrů, psychologů z jiných oborů péče, etopedů, logopedů či jiných odborníků)
  • podrobná vývojová a psychopatologická (vývoj obtíží) anamnéza

Využíváme metody ověřené praxí a běžně dostupné. Jedná se jak o metody založené na statistice, tak i metody projektivní. Ty jsou vhodné zejména pro lepší pochopení dynamiky prožívání dítěte a fungování celé rodiny jako celku.

Cena se odvíjí od hodinové práce psychologa, kdy část spočívá v rozhovoru s rodiči a rodinnými příslušníky, dítětem a jinými důležitými osobami (učitel, školní psycholog, jiný odborník v péči o dítě) a sepsáním zprávy včetně předání výsledků a doporučení. Psychologické služby se řídí etickými standardy (včetně požadavků na psychology ve smyslu celoživotního vzdělávání a supervize naší práce).

Personál:

  • Mgr. Martin Bayer – klinický psycholog
  • Mgr. Kateřina Santlerová – psycholog ve zdravotnictví
  • Mgr. Renata Hegedušová – klinický psycholog s funkční specializací v psychoterapii

Další informace na vyžádání.