Vítejte,

V aktuální období dochází ke kontaktování zdravotních pojišťoven ČR, z důvodu navázání smlouvní vztahů, proto jsou aktuálně nabízené služby hrazené přímou platbou klientů.

Aktuální nabídka služeb:

Diagnostika dětí (od 3 let) a dospívajících. Cena vyšetření se odvíjí od zakázky a účelu vyšetření (zda je potřeba napsat zpráva a pro koho). Cena se pohybuje mezi 4000 – 8000 Kč za vyšetření (5 – 9 hodin z toho cca 40 % času fyzický kontakt s klienty).

Vyšetření ve většině případů sestává z těchto částí:

  • diagnostika rodinných vztahů
  • diagnostika intelektových funkcí dítěte, psychomotoriky, vnímání
  • osobnosti dítěte, čímž se myslí emoční prožívání, intepresonální vztahy, sebehodnota apod.
  • nutné je také studium lékařské dokumentace
  • podrobná vývojová a psychopatologická (vývoj obtíží) anamnéza

Využíváme metody praxí ověřené a běžné dostupné. Jedná se jak o metody založené na statistice, tak i metody projektivní – zejména pro lepší pochopení dynamiky prožívání dítěte.

Cena se odvíjí od hodinové práce psychologa, kdy část spočívá v rozhovoru s rodiči a rodinnými příslušníky, dítětem a jinými důležitými osobami (učitel, školní psycholog, jiný odborník v péči o dítě) a sepsáním zprávy včetně předání výsledků a doporučení. Psychologické služby se řídí etickými standardy včetně celoživotního vzdělávání a supervize, jako podstatné složky kvality služeb.

Personál:

  • Mgr. Martin Bayer – klinický psycholog
  • Mgr. Kateřina Santlerová – psycholog ve zdravotnictví

Další informace

  • nepotřebujete doporučení od Vašeho praktického lékaře nebo psychiatra
  • nemusíte čekat dlouhou dobu na objednání konzultace
  • údaje o Vás nejsou nikomu předávány, není o Vás vedena dokumentace u zdravotní pojišťovny