Vítejte v ordinaci klinické psychologie pro děti, dospívající a jejich rodiny. Nabízím služby klinického psychologa tj. psychoterapii, krizovou intervenci, posuzování psychického stavu (psychologická vyšetření). Ordinace se nachází jednu zastávku tramvají od metra Palmovka, a to u stanice Libeňský zámek. Jako dětský psycholog pracuji na Praze 8 od roku září 2020. Ordinace se nanchází v lékařském doměTeta“.

Pojištěnci Zaměstnanecké pojišťovny Škoda (209) mohou v plném rozsahu využívat služby ordinace. Pojištěnci Revírní bratrské pokladny (213) a pojišťovny Ministerstva vnitra ČR (211) mohou využít služby psychologického vyšetření a krizové intervence /psychologické péče v omezeném rozsahu/. V případě zájmu o přímou platbu, tak se cena odvíjí od aktuálního bodového ohodnocení pojišťoven.

Interiér kanceláře 1

Další informace na vyžádání, případně zde.

Terapie hrou v písku

Jak pracuji

Vyhledat služby dětského psychologa neznamená se hned jít léčit. Je možné obtíže, či obavy konzultovat a na základě společného zvážení se lze lépe rozhodnout.

Kresba
Kresba

V rámci práce s dětmi pracuji formou hry (v písku, s kartami, fotkami, hrami rozvíjejícími pozornost či podporující spolupráci) a samozřejmě rozhovorem. V rámci osvědčené praxe je vhodné konzultovat na prvním setkání také s rodiči (pokud to je v souladu s přáním dítěte, které může přijít i samo bez jejich souhlasu) a také se v nižší frekvenci s rodiče setkávat s možností reflektovat vývoj dítěte z jejich pohledu a rozpytlovat jejich obavy, či naopak získávat zpětnou vazbu toho, jak se fungování rodiny a dítěte v ní mění.

Fotky a pohledy

Terapeutické karty

V rámci péče o dospělé, pokud pracuji individuálně tak pracuji formou psychoanalytické psychoterapie. Setkání probíha dle domluvy 1* či vícekrát týdně. V případě párové terapii se setkáváme také 1* týdně, ale v rozsahu 90 minut, tak aby oba partneři měli dostatek prostoru a v případě rodinných setkání, tak to probíhají v rozestupech jednoho až dvou měsíců.

Sezení je třeba zrušit nejméně 3 dny předem, jinak bude účtován storno poplatek 1000 Kč.