O co se snažit:Skupinová psychoterapie

Zaměřte se na tady a teď, tedy to, co se děje na skupině  (nebo ve Vaší hlavě), v této chvíli. Co se děje, že se cítíte být blíže k ostatním, nebo ve větší vzdálenosti od ostatních? Co se děje mezi členy skupiny? I když to může být nepříjemné, pokuste se podělit o tato pozorování se skupinou, neboť mohou poskytnout členům skupiny důležité informace.

Zapojte se a snažte se být co nejotevřenější. Je v pořádku být otevřený, a zároveň často podmínkou proto, abyste byli správně pochopeni. Neočekává se od Vás, že příjdete s brilantním výkladem, myšlenkou či názorem pro druhé. Snažte se být, co nejvíc upřímní, i když to znamená přiznat si, že nevíte, co se v tu chvíli děje.

Naučte se poskytnout zpětnou vazbu ostatním. Poskytování zpětné vazby je dovednost, kterou se jen málo z nás naučilo říkat přirozeně a bez zábran, ale to může být jedním z nejúčinnějších způsobů, jak prohloubit náš vztah k druhým mimo i na skupině

Několik tipů pro poskytování zpětné vazby:

 • Buďte konkrétní, v tom, na co budete reagovat (zejména je vhodné jasně replikovat poznámku druhého, či jeho gesto, a jak jste ho vnímali)
 • Být přímý a čestný, a poskytnout konkrétní příklady, pokud je to možné
 • Sdílet pozitivní i negativní zpětnou vazbu o Dejte nám zpětnou vazbu co nejdříve ·
 • Naučte se přijímat zpětnou vazbu od ostatních. Myslete na zpětné vazby jako dárek od ostatních členů skupiny.

Několik tipů pro přijímání zpětné vazby:

 • Potvrzení zpětné vazby, pokud je podáván (např. “Díky. Neuvědomil jsem si, byl jsem s úsměvem jen tak …)
  Požadovat vysvětlení od členů nebo ověřit s ostatními členy, pokud je zpětná vazba, kterou jste obdrželi odpovídá jejich vnímání stejně.
  Dejte si pozor na stát defenzivní, ale pokud máte pocit, že jste se stal defenzivní, mohlo by to být dobrý nápad, aby se o ni podělit.
  Zeptejte se na krmiva zpět. Zjistěte si od ostatních ve skupině, jak vnímají vás. Jakou roli vidí berete na ve skupině? Jaké jsou vaše “slepá místa”?

Vyvarujte se dávat rady. Někdy se opravdu chceme nabídnout radu někoho, kdo bojuje, ale často, když děláme, se nám to nepodaří, aby tato osoba cítí slyšel. Ujistěte se, že jste slyšeli a plně chápat pocity jiné osoby, než nabízejí radu.

Podělte se s ostatními, co se děje ve vaší mysli, i když to není moc hezká. Pokud nechcete vědět, co se děje ve vaší mysli, řekněte skupinu, která. To je v pořádku, že je “špinavá” a dát ostatním vědět o věcech, které normálně vedou skrytý od ostatních. Řídíme se “pravidla skupiny” ne “sociální pravidla” a tato pravidla umožňují větší self-odhalení.

Vyjádřit své pocity skutečně se skupinou.Výraz emocí bude mít mnohem větší hodnotu než vyjadřování myšlenek a informací. Zkuste a přijmout riziko, nechte se citově k dispozici a zranitelný s ostatními.

Pamatujte si, že jak lidé mluví, je stejně důležité jako to, co říkají. Dávejte pozor na non-verbální chování ve skupině-vy a ti ostatní členy. Promluvte si o tom, co zjistíte.

Snažte se být co nejpřímější a snaží se být otevřený k odpovědím ostatních. Vyprávění příběhu je někdy způsob, jak se znám, ale může to být také způsob, jak se vyhnout dialog a intimitu. Usilovat o dialog, která podporuje porozumění vašich zkušeností spíše než monolog.

Zaměřte se na vztahy, které máte s skupiny, dalších členů skupiny a vůdce. Dejte přednost v pozoruji, co se děje uvnitř skupiny. Co se děje, že se cítíte být blíže, nebo ve větší vzdálenosti k ostatním? Zkuste a prozkoumat se skupinou, co si všimnete.

překlad níže uvedeného textu: ze stránek

http://counseling.uoregon.edu/dnn/Programs/GroupCounseling/TipsforGettingtheMostOutofGroupTherapy/tabid/319/Default.aspx