verena kast

Autorka Verena Kast podrobně a zejména na pochopitelných příkladech ilustruje jakým způsobem dětství ovlivňuje náš vývoj, naše vztahování se k druhým a obecně k možnostem, která nám život nabízí.

Popisuje základní rozdělení, jakým způsobem může jedinec v dospělém životě fungovat. Zda je ovlivněn více očekáváním ze strany otce, či matky.

Poselství knihy spočívá v individuaci tedy ve vytvoření vlastní identity, která přináší do života stabilitu a to nejen vnitřní, ale také vnější. Individuace předpokládá separaci od rodičů. Separace v praxi také znamená pocit, že rodiče jsou vnímaní jako nám rovni. Nemáme k ním nezdravý respekt. Dokážeme je ocenit a ne je pouze vinit a očerňovat.

Samotná kniha je čtivá a příklady jsou předkládány nejenom na kazuistikách z vlastní praxe, také však na rozboru literárních děl (např. France Kafky)