Jak funguje psychodynamická psychoterapie?

Jak funguje psychodynamická psychoterapie?

Jak funguje psychodynamická psychoterapie? Psychodynamická psychoterapie se snaží pochopit důvody, příčiny, které jsou původci symptomů, nepříjemných pocitů nebo potíží ve vztazích. Může Vám pomoct pochopit jak minulá zkušenost, vaše současné cesty uvažování a vaše představy či obavy z budoucnosti spolu souvisí a způsobují vám potíže ve vašem běžném životě. Psychodynamická psychoterapie je založená na předpokladu, že část vaší mysli […] Read More

Otcové – dcery, matky – synové

Autorka Verena Kast podrobně a zejména na pochopitelných příkladech ilustruje jakým způsobem dětství ovlivňuje náš vývoj, naše vztahování se k druhým a obecně k možnostem, která nám život nabízí. Popisuje základní rozdělení, jakým způsobem může jedinec v dospělém životě fungovat. Zda je ovlivněn více očekáváním ze strany otce, či matky. Poselství knihy spočívá v individuaci tedy […] Read More

Odborné – Wilfred Bion – Experience in groups

Kniha pojednává o dynamice a principech fungování skupiny. Hlavním zdrojem a motorem se zdá být úzkost, která ve skupině, stejně jako v individiuálních pohovorech mění celkovou atmosféru sezení. Jsou pojmenovány čtyři základní modely fungování, přičemž jsou naznačeny nejenom způsoby, jak se s situací lze vypořádat, také však, a co je z mého pohledu mnohem podstatnější, jsou […] Read More

Tipy jak nejvíce získat ze skupinové psychoterapie

O co se snažit: Zaměřte se na tady a teď, tedy to, co se děje na skupině  (nebo ve Vaší hlavě), v této chvíli. Co se děje, že se cítíte být blíže k ostatním, nebo ve větší vzdálenosti od ostatních? Co se děje mezi členy skupiny? I když to může být nepříjemné, pokuste se podělit […] Read More