Válka Roseových - narcismus a jeho vliv na komunikaci partnerů

Válka Roseových – narcismus a jeho vliv na komunikaci partnerů

 

Jak se může projevit narcismus v komunikaci s partnerem?

Opakovaná výčitka “ty mě nechápeš” z úst Vašeho partnera či jiného blízkého člověka může být symbolem, indikátorem narcistních rysů, které mohou být kamenem úrazu komunikace s tímto člověkem.

Taková komunikace je stále opakující se hrou, která má svá pravidla a stává se časem velice trýznivou pro obě strany.

 

Text je psaný v podobě, které bude bližší muži s narcistními rysy. U žen se narcismus také objevuje, ale v trochu jiné podobě.

1) Vnímání muže s narcistními rysy

Máte schopnosti a ledacos jste už dokázal.

Máte velké plány, a proto se setkáváte s mnoha obtížemi na cestě. Lidé obdivují vaší vytrvalost, s jakou dosahujete  svých cílů. Vy máte zkušenosti a to, čeho jste dosáhl jste dosáhl vlastní hlavou. Když někdo nesouhlasí s Vašim názorem, tak ho zkusíte přesvědčit, pokud neustoupí, situaci vnímáte jako neřešitelnou. Je téměř nemožné se dohodnout. Zvažujete do budoucna odchod z práce, nalezení nového kamaráda či přítelkyně. Brání Vám ve Vašem štěstí a úspěchu. Cítíte se být svazování jejich nepřizpůsobivostí.

Dokážete si odříkat, když jde o Vaší věc. Nikdy nechcete pracovat v nudné práci, případně se Vám nepodnětná práce, pod Vaší úroveň, příčí. Hlídáte si svůj standard. Umíte si dopřát.

Jsou dny, kdy přichází deprese, někdy i samota a tak je potřeba něco dělat. Někdy pomůže hudba, rychlá jízda v autě, přítomnost partnera, či kamaráda, kamarádky. Vyrazíte do baru, na výlet, za sportem. V případě samoty vždy něco děláte – jste aktivní, či se uděláte pohodlí s lahví a cigaretou.

Když máte doma partnerku, tak není zcela možné si s ní posedět a být s ní a nic nedělat.

V sexu jste tvrdý. Někdy máte obavy a tak se mu můžete vyhýbat. Máte rád, když si sex užíváte, kdy dosahujete intenzivních zážitků. Trochu jako v práci a celkově v životě se snažíte podat nejlepší výsledek “harder-better-longer”. Mohou se i objevit rozpaky spojené se sexem spojen, obtíže s drogami, alkoholem, či impotencí, kdy Vás zradí vlastní tělo.

Partnerka je z počátku nadšená z výletů, z restaurací, kam ji zvete. Někdy je z Vašeho zájmu až v rozpacích, odmítá tak dobré zacházení. Rád/a sdílíte tyto momenty s ostatními. Zvete druhé. Jste schopen druhé bavit. Dávat jim dárky. Umíte si představit, že pro druhé umíte uspořádat pěknou oslavu, nebo taky ne a raději partnerku, kamarádku někam pozvete a společně si doslova užijete. Jste rád, když je partnerka do Vás zakoukaná a když máte situaci pod kontrolou. Je to příjemný pocit. Na druhou stranu Vás to někdy může nudit.

Na svou partnerku někdy žárlíte, nebo taky vůbec ne, protože máte na telefonu pár kamarádek, které s Vámi rádi stráví svůj volný čas. Některé se dokonce podbízí. Málo která však získá Váš respekt. Více vás zajímá možná partnerka, které si vážíte, která v něčem vyniká, která Vás hned nežere. Průměrnost je Vám cizí.

Tyto zážitky může mít muž s narcistními rysy. Je to pozitivní vidění sebe, které se snažíte udržet. Okolí nesdílí způsoby, kterými své cíle dosahujete.

 Podstatným prvkem je výrazný rozdíl ve vidění stejné situace. Známkou bývá vzájemné nepochopení.

 

2) Reakce druhé strany – partnerky, dětí, kolegů

Jako muži, partnerovi Vám okolí může mnohé vyčítat. Sobectví, manipulaci, žárlivost, omezování z Vaší strany.

Přestanou o Vás jevit zájem. Nemají radost z Vaší pozornosti. Nesdílí s Vámi Vaše úspěchy, či neúspěchy. Nemusí chtít s Vámi sdílet Váš čas, protože chtějí, abyste ho trávil více jejich způsobem. Jsou otrávení. Jsou méně sdílní, či se Vás naopak snaží přimět k tomu, abyste přijal jejich vidění, jejich pravdu, s kterou však Vy nesouhlasíte. Opakovaně se můžete setkat s názorem partnerky, že má pocit, že “jí nerozumíte”, že “ji nechápete”, a to přesto co pro ní děláte. V lepším případě se diskuse točí dokola. V horším případě je rádiové ticho.

Snímek “Válka Roseových” je ideálním příkladem partnerství, kde je těžké se domluvit, kde narcistní rysy obou jsou výrazné a znemožňují vzájemné pochopení. Viděli jste tento film? stojí za shlédnutí!

“Přestože přátelé tvrdí, že se zajímají o tvůj život, nikdy doopravdy nechtějí mluvit o tobě, tak jak by jsi si ty přál.”

“Even though friends say they are interested in your life, they never really want to talk about you as much as you want them to. (68)”
Charise Mericle Harper, Flashcards of My Life

[maxbutton id=”1″]