Jak funguje psychodynamická psychoterapie?psychodynmic

Psychodynamická psychoterapie se snaží pochopit důvody, příčiny, které jsou původci symptomů, nepříjemných pocitů nebo potíží ve vztazích.

Může Vám pomoct pochopit jak minulá zkušenost, vaše současné cesty uvažování a vaše představy či obavy z budoucnosti spolu souvisí a způsobují vám potíže ve vašem běžném životě.

Psychodynamická psychoterapie je založená na předpokladu, že část vaší mysli pracuje mimo naše přímo dostupné vědomí, a také že brzké zkušenosti v našem životě jsou důležité pro náš pozdější vývoj. Tyto zkušenosti položili základy způsobů jak vnímáme a jednáme s druhými, jak zacházíme s vlastními emocemi a životními změnami.

Skrze vztah s terapeutem a pomocí zkoumání způsobů jak zvládáte vlastní život. Budete mít šanci:

 1. Uvědomit si plně čím, jste v životě prošli, co jste zažily a tak se vyrovnat s těmito zkušenostmi a ztrátami.
 2. Získat větší vhled do okolností, které se podílí na vašem současném stavu.
 3. Zažijete pocit toho, koho se druhý snaží pochopit skrz naslouchání, zájmu.

 

Toto vám umožní v životě vidět více možností jak se rozhodnout, najít vlastní hlas, názor, postoj a lépe využít vlastní potenciál. Uvědomění si více možnosti umožní zbavit se pocitu bezmocnosti, točení se v začarovaném kruhu.

 

Kdo může čerpat z psychoterapie?

Psychoterapie může být efektivní léčba pro mnoho různých problémů. Možná se cítíte:

 • Neschopen/neschopna zvládat, či řešit určitý problém
 • Pln/a smutku, zahořklosti, zklamání nad okolnostmi života. Prožíváte pocity zoufalství, beznaděje.
 • Je pro vás náročné unášet rodinné problémy.
 • Jste zavalena stresem, či se těžko zotavujete ze stresových situací (hádky, odchody, úmrtí)?
 • Zažíváte pocity prázdnost, deprese či výrazné výkyvy nálady.
 • Úzkost, panika, neschopnost se soustředit vás omezují v běžném dni.
 • Jste zvědavá/ý, nejistá/ý či úzkostná/ý ohledně své sexuality, svých prožitků intimních situacích?
 • Máte obtíže s pitím, či příjmem potravy (přejídání, či naopak fyzické strádání)
 • Máte obtíže ve vytváření, či udržování vztahů? Případně vás opakovaně napadá, že se zaplétáte do vztahů, které vám nepřináší uspokojení či Vás přímo ničí?
 • Musíte si nějakým způsobem ublížit, abyste měl lepší pocit, úlevu?
 • Nemáte důvod žít či, existuje pouze malá naděje na změnu?
 • Zažíváte tělesné obtíže, které nejsou jednoduše vysvětlitelné či nezapadají do diagnozy?

 

To Jestli vám dynamická psychoterapie může pomoct, záleží hlavně na kvalitě vztahu mezi vámi a vaším terapeutem.

Lidé, kteří z ní těží nejvíc, jsou často ti kteří chtějí porozumět sami sobě více, a kteří jsou motivováni podstoupit proces, dokonce tehdy, když to znamená čelit psychické bolesti.

Pokud spoléháte na alkohol, či jiné látky, v tom abyste zvládali vaši náladu, obtíže či život obecně, potom byste měla zvážit snížení či časem omezení užívání těchto látek, proto abyste z psychoterapie těžil/a na plno.

Co léčba obsahuje?

Psychodynamická psychoterapie vytváří prostor pro osobní změnu, vnitřní proces, který se děje v rámci vašich sezení. Je to jedinečný proces. Přesto jsou některé obecně zavedené postupy. Každé sezení trvá 50 minut. Sektáváte se s Vašim terapeutem ve stejný čas na stejném místě v rámci týdenního intervalu.

Počet psychoterapeutických sezení, které lidé využíjí se různí. Pokud jsou obtíže,  se kterými se potýkáte, dlouhodobé, potom můžete očekávat, že i terapeutická setkávání bude trvat déle nebo budou frekventovanější. Mohou trvat několik měsíců až let.

V průběhu sezení budete podpoření mluvit jak volně to bude jenom možné, proto abyste dokázali více pochopit vlastní emoce, myšlenky, vzpomínky, sny, úzkosti a fantazie a přání.

Terapeut bude pozorně naslouchat tomu, co říkáte a jak to říkáte, a v některých momentech Vám pokusí sdělit jeho pozorování, jeho pochopení vaší situace. S narůstajícím počtem sezení bude více pozornosti vztahu, který se mezi vámi bude vytvářet…jelikož toto může pomoct vám naučit se něco z vaší minulosti a vašich současných vztahů.

Psychodynamická psychoterapie neobsahuje medikaci. Přesto, pokud užíváte předepsané léky, bude toto potřeba prodiskutovat s Vaší psychoterapeutem, proto aby medikace neovlivňovala negativně vaše prožívání, přemýšlení.