V rámci své kompetence klinického psychologa nabízím služby psychoterapie a psychodiagnostiky

 • Cena se odvíjí od domluveného času:
  • 900 Kč od 8:00 do 9:00
  • 750 Kč od 9:00 do 16:00
  • 900 Kč od 16:00
  • Session in English language 900 Kč

Základní informace:

Asociace klinický psychologů České republiky
 • Domluvit se na společném setkání je možné prostřednictvím telefonu nebo emailu.
 • Nepotřebujete žádné předchozí vyšetření, lékařské či jiné doporučení.
 • Sezení trvá 50 minut.
 • Všechny informace získané od klientů jsou vedené v režimu mlčenlivosti dané zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedu základní formu dokumentace, která slouží pro terapeutické účely.
 • Jsem členem asociace klinických psychologů a řídím se jejím etickým kodexem.
 • Hodnota práce psychologa se odvíjí nejenom od hodin strávenými s klienty, avšak také předpokládá celoživotní vzdělávání teoretické a praktické.