Aktuální působení

Psychoterapeutické a psychodiagnostické služby nabízím v rámci soukromé praxe na Karlově náměstí 5.

Na pozici psychologa ve zdravotnictví pracuji v rámci TH Kliniky na jejím pracovišti v Žitné.

Vzdělání a praxe

Hlavní praxe – psychiatrická nemocnice v Horních Beřkovicích

Na těchto odděleních jsem postupně získával zkušenosti s klienty a naslouchal jejich příběhům.

 • Oblast systematické psychoterapie
  • Psychoterapeutické oddělení, které se specializuje na léčbu vztahových a emočních obtíží (2012-2014)
  • Oddělení režimové psychoterapeutické léčby mužů se závislostí na návykových látkách či gamblingu (2013)
 • Dále praxe v řádech měsíců na odděleních ( Všeobecná psychiatrie – příjem ženy; Všeobecná psychiatrie – příjem muži; Klinika dětské psychiatrie a neurologie MOTOL; Oddělení příjmu mužů s problematikou závislost na návykových látkách
 • Praxe mimo zdravotnictví (Sdružení linka bezpečí 2010-2012; Terénní program pro uživatele návykových látek v Olomouc 2008-2010;

Akademické vzdělání

 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jednooborová psychologie, abs. červen 2010

Zdravotnické vzdělání

 • Zařazení do předatestační přípravy v roce 2012
 • Základní kurz v Rorschachově metodě 2012-2014

Psychoterapeutické vzdělání

 • Sebezkušenostní výcvik dynamického typu v rozsahu 850 hodin v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA) (2010 – dosud)
  • ukončená sebezkušenostní část 2014
  • ukončená teoretická část 2017
  • supervizní část pokračuje – účast na skupinové a individuální supervizi u PhDr. Václava Buriánka a Mgr. Romana Telerovského
 • Metoda motivačnícho hovorů (2012)
 • Výcvik v telefonní krizové intervenci (a práce na lince bezpečí 2008-2013)