Aktuální působení
WP_20140620_18_07_36_Pro(1)

Psychoterapeutické a psychodiagnostické služby nabízím v rámci soukromé praxe na Karlově náměstí 5.

Na pozici psychologa ve zdravotnictví pracuji v rámci TH Kliniky na jejím pracovišti v Žitné.

Vzdělání a praxe

Praxi psychologa jsem začal vykonávat v nemocnici v Horních Beřkovicích, kde jsem měl možnost získat doposud nejvíc zkušeností. Nejdelší a nejpodnětnější praxi jsem získal na psychoterapeutickém oddělení. Zde spolu s víceoborovým týmem jsem vytvářel atmosféru, ve které pacienti mohli získat opět pevnou půdu pod nohama a mohli tak začít hledat nové cesty životem. Tým měl dlouholetou praxi v péči o osoby, které nemohou vyjít z bludného kruhu úzkostí, deprese. Moji hlavní náplní byla skupinová psychoterapie.

Na těchto odděleních jsem postupně získával zkušenosti s klienty a naslouchal jejich příběhům.

 • Oblast systematické psychoterapie
  • Psychoterapeutické oddělení, které se specializuje na léčbu vztahových a emočních obtíží (2012-2014)
  • Oddělení režimové psychoterapeutické léčby mužů se závislostí na návykových látkách či gamblingu (2013)
 • Oblast psychodiagnostiky
  • Všeobecná psychiatrie – příjem ženy (leden – duben 2015)
  • Všeobecná psychiatrie – příjem muži (červen 2015 – srpen 2015)
  • Klinika dětské psychiatrie a neurologie MOTOL (květen 2015)
 • Oblast krizové intervence
  • Sdružení linka bezpečí (2010-2012)
 • Oblast návykových látek
  • Terénní program pro uživatele návykových látek v Olomouc (2008-2010)
  • Oddělení příjmu mužů s problematikou závislost na návykových látkách (2012-2013)
  • Oddělení ochranných léčeb muži (2012-2013)
  • Doktorandský program na 1. lékařské fakultě se zaměřením na problematiku substitučních látek pro uživatele pervitinu (2011-2012)

Akademické vzdělání

 • Filosofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jednooborová psychologie, abs. červen 2010

Zdravotnické vzdělání

 • Zařazení do předatestační přípravy v roce 2012
 • Základní kurz v Rorschachově metodě 2012-2014

Psychoterapeutické vzdělání

 • Sebezkušenostní výcvik dynamického typu v rozsahu 850 hodin v rámci Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA) (2010 – dosud)
  • ukončená sebezkušenostní část 2014
  • ukončená teoretická část 2017
  • supervizní část pokračuje – účast na skupinové a individuální supervizi u PhDr. Václava Buriánka a Mgr. Romana Telerovského
  • Metoda motivačnícho hovorů (2012)
 • Výcvik v telefonní krizové intervenci (a práce na lince bezpečí 2008-2013)