Přímá platba psychoterapeutických a psychodiagnostických služeb:

 • Psychoterapie – kontinuální setkávání (50 minut);
 • Konzultační sezení, předcházející psychoterapii – zhodnocení;
 • Cena se odvíjí od domluveného času:
  • 750 kč,- do 15:30
  • 850 kč,- od 15:30

Základní informace:

 • Domluvit se na společném setkání je možné prostřednictvím telefonu nebo emailu.
 • Nepotřebujete žádné předchozí vyšetření, lékařské či jiné doporučení.
 • Sezení trvá 50 minut.
 • Všechny informace získané od klientů jsou vedené v režimu mlčenlivosti dané zákonem o ochraně osobních údajů.
 • Vedu základní formu dokumentace, která slouží pro terapeutické účely.
 • Pracuji pod supervizí. Supervize je způsob kontroly a zlepšování nabízené péče. Standard ve zdravotnictví.
 • Jsem členem asociace klinických psychologů www.akpcr.cz (jsem v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie) a řídím se etickým kodexem asociace.