Přímá platba psychoterapeutických a psychodiagnostických služeb:

  • Konzultační sezení, předcházející psychoterapii – zhodnocení – 800 Kč
  • Psychoterapie – kontinuální setkávání (50 minut)– 700 Kč

Základní informace:

  • Domluvit se na společném setkání je možné prostřednictvím telefonu nebo emailu.
  • Nepotřebujete žádné předchozí vyšetření, lékařské či jiné doporučení.
  • Sezení trvá 50 minut.
  • Všechny informace získané od klientů jsou vedené v režimu mlčenlivosti dané zákonem o ochraně osobních údajů.
  • Vedu základní formu dokumentace, která slouží pro terapeutické účely.
  • Pracuji pod supervizí. Supervize je způsob kontroly a zlepšování nabízené péče. Standard ve zdravotnictví.
  • Jsem členem asociace klinických psychologů www.akpcr.cz (jsem v předatestační přípravě v oboru klinická psychologie) a řídím se etickým kodexem asociace.